Президент на републиката
брой: 78, от дата 9.10.2015 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 179 за назначаване на Филип Димитров Димитров за съдия в Конституционния съд на Република България

 

УКАЗ № 179
На основание чл. 147, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционен съд
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Филип Димитров Димитров за съдия в Конституционния съд на Република България.
Издаден в София на 6 октомври 2015 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов
6612