Президент на републиката
брой: 69, от дата 8.9.2015 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.1


Указ № 164 за назначаване на Катя Петрова Тодорова за постоянен представител на Република България при Съвета на Европа със седалище в Страсбург, Френската република

 

УКАЗ № 164
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Катя Петрова Тодорова за постоянен представител на Република България при Съвета на Европа със седалище в Страсбург, Френската република.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 24 август 2015 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5977