Президент на републиката
брой: 61, от дата 11.8.2015 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.49


Указ № 163 за определяне на 25 октомври 2015 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“

 

УКАЗ № 163
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България, Решение на XLIII Народно събрание за произвеждане на национален референдум, прието на 28.07.2015 г., обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 58 от 31.07.2015 г., и чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
ПОСТАНОВЯВАМ:
Определям 25 октомври 2015 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“.
Издаден в София на 10 август 2015 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов
5340