Президент на републиката
брой: 61, от дата 11.8.2015 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.49


Указ № 162 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 

УКАЗ № 162
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
Издаден в София на 10 август 2015 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов

5339