Президент на републиката
брой: 60, от дата 7.8.2015 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.14


Указ № 135 за назначаване на Надежда Николова Нейнски за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Турция

 

УКАЗ № 135
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Надежда Николова Нейнски за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Турция.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 20 юли 2015 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5127