Президент на републиката
брой: 18, от дата 10.3.2015 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.24


Указ № 28 за назначаване на Валери Иванов Йотов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Суринам със седалище Бразилия

 

УКАЗ № 28
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Валери Иванов Йотов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Суринам със седалище Бразилия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 24 февруари 2015 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1420