Президент на републиката
брой: 7, от дата 27.1.2015 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 4 за назначаване на Васил Павлов Петков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Казахстан

 

УКАЗ № 4
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Васил Павлов Петков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Казахстан.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 14 януари 2015 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
324