Президент на републиката
брой: 5, от дата 20.1.2015 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 1 за назначаване на Христо Стефанов Полендаков на длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Иран

 

УКАЗ № 1
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Христо Стефанов Полендаков на длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Иран.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 януари 2015 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
225