Президент на републиката
брой: 104, от дата 16.12.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 286 за назначаване на Валери Иванов Йотов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кооперативна република Гаяна със седалище в Бразилия

 

УКАЗ № 286
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Валери Иванов Йотов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кооперативна република Гаяна със седалище в Бразилия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 3 декември 2014 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8687