Президент на републиката
брой: 100, от дата 5.12.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 278 за назначаване на Евгени Стефанов Стойчев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Лаос­ката народнодемократична република със седалище в Ханой

 

УКАЗ № 278
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Евгени Стефанов Стойчев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Лаоската народнодемократична република със седалище в Ханой.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 ноември 2014 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8491