Президент на републиката
брой: 100, от дата 5.12.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 277 за назначаване на Петко Колев Дойков – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална демократична република Непал със седалище в Делхи

 

УКАЗ № 277
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Петко Колев Дойков – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална демократична република Непал със седалище в Делхи.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 ноември 2014 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8490