Президент на републиката
брой: 98, от дата 28.11.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.18


Указ № 275 за назначаване на Румяна Тодорова Митрева – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Исландия със седалище в Осло

 

УКАЗ № 275
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Румяна Тодорова Митрева – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Исландия със седалище в Осло.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 20 ноември 2014 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8298