Президент на републиката
брой: 95, от дата 18.11.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 242 за назначаване на Сергей Пенчев Мичев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Малайзия със седалище в Джакарта

 

УКАЗ № 242
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Сергей Пенчев Мичев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Малайзия със седалище в Джакарта.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 4 ноември 2014 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Георги Близнашки
Подпечатан с държавния печат.
7739