Президент на републиката
брой: 93, от дата 11.11.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 240 за назначаване на Недялчо Димитров Данчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Косово

 

УКАЗ № 240
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Недялчо Димитров Данчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Косово.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 30 октомври 2014 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Георги Близнашки
Подпечатан с държавния печат.
7669