Президент на републиката
брой: 82, от дата 3.10.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 229 за назначаване на Евгени Стефанов Стойчев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа репуб­лика Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Филипини със седалище в Ханой

 

УКАЗ № 229
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Евгени Стефанов Стойчевизвънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа репуб­лика Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Филипини със седалище в Ханой.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 19 септември 2014 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател: Георги Близнашки
Подпечатан с държавния печат.
6581