Президент на републиката
брой: 70, от дата 22.8.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.1


Указ № 215 за назначаване на Сергей Пенчев Мичев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Източен Тимор със седалище в Джакарта

 

УКАЗ № 215
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Сергей Пенчев Мичев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Източен Тимор със седалище в Джакарта.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 18 август 2014 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Георги Близнашки
Подпечатан с държавния печат.
5737