Президент на републиката
брой: 69, от дата 19.8.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 210 за назначаване на Eвгени Стефанов Стойчев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Камбоджа със седалище в Ханой

 

УКАЗ № 210
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Eвгени Стефанов Стойчев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Камбоджа със седалище в Ханой.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 август 2014 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател: Георги Близнашки
Подпечатан с държавния печат.
5601