Президент на републиката
брой: 65, от дата 6.8.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.1


Указ № 195 за назначаване на Сергей Пенчев Мичев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Бруней Даруссалам със седалище в Джакарта

 

УКАЗ № 195
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Сергей Пенчев Мичев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Бруней Даруссалам със седалище в Джакарта.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 29 юли 2014 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
5345