Президент на републиката
брой: 63, от дата 1.8.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 184 за назначаване на Ангел Христов Чолаков – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Княжество Монако със седалище в Париж

 

УКАЗ № 184
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Ангел Христов Чолаков – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Княжество Монако със седалище в Париж.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 23 юли 2014 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
5187