Президент на републиката
брой: 62, от дата 29.7.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 174 за назначаване на Петко Колев Дойков – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична социалистическа република Шри Ланка със седалище в Делхи

 

УКАЗ № 174
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Петко Колев Дойков – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична социалистическа република Шри Ланка със седалище в Делхи.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 16 юли 2014 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
5037