Президент на републиката
брой: 40, от дата 13.5.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.32


Указ № 94 за освобождаване на бригаден генерал Румен Георгиев Радев от длъжността заместник-командир на Военновъздушните сили, назначаването му на длъжността командир на Военновъздушните сили и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 30 юни 2014 г.

 

УКАЗ № 94
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Освобождавам бригаден генерал Румен Георгиев Радев от длъжността заместник-командир на Военновъздушните сили, считано от 30 юни 2014 г.
2. Назначавам бригаден генерал Румен Георгиев Радев на длъжността командир на Военновъздушните сили, считано от 30 юни 2014 г.
3. Удостоявам бригаден генерал Румен Георгиев Радев с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 30 юни 2014 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 28 април 2014 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Зинаида Златанова
3050