Президент на републиката
брой: 22, от дата 11.3.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.31


Указ № 35 за назначаване на Румяна Тодорова Митрева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия

 

УКАЗ № 35
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Румяна Тодорова Митрева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 4 март 2014 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
1576