Президент на републиката
брой: 22, от дата 11.3.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.31


Указ № 33 за назначаване на Марин Райков Николов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сан Марино със седалище в Рим

 

УКАЗ № 33
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Марин Райков Николов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сан Марино със седалище в Рим.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 4 март 2014 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
1574