Президент на републиката
брой: 22, от дата 11.3.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.31


Указ № 29 за назначаване на Валери Иванов Йотов за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия

 

УКАЗ № 29
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Валери Иванов Йотов за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 28 февруари 2014 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
1516