Президент на републиката
брой: 22, от дата 11.3.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.30


Указ № 28 за освобождаване на Чавдар Младенов Николов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, в Република Колумбия, в Република Еквадор, в Кооперативна република Гвиана, в Република Перу, в Република Суринам и в Боливарска република Венесуела

 

УКАЗ № 28
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Чавдар Младенов Николов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, в Република Колумбия, в Република Еквадор, в Кооперативна република Гвиана, в Република Перу, в Република Суринам и в Боливарска република Венесуела.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 28 февруари 2014 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
1515