Президент на републиката
брой: 13, от дата 14.2.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.5


Указ № 20 за назначаване на Петър Захариев Вълов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова

 

УКАЗ № 20
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Петър Захариев Вълов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 3 февруари 2014 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
787