Президент на републиката
брой: 9, от дата 31.1.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 9 за назначаване на Младен Петров Червеняков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Черна гора

 

УКАЗ № 9
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Младен Петров Червеняков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Черна гора.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 28 януари 2014 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
624