Президент на републиката
брой: 8, от дата 28.1.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 4 за назначаване на Руси Боголюбов Иванов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания

 

УКАЗ № 4
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Руси Боголюбов Иванов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 10 януари 2014 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
396