Президент на републиката
брой: 7, от дата 24.1.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 2 за назначаване на Христо Георгиев Георгиев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кипър

 

УКАЗ № 2
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Христо Георгиев Георгиев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кипър.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 10 януари 2014 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
291