Президент на републиката
брой: 109, от дата 20.12.2013 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.143


Указ № 245 за назначаване на Сергей Пенчев Мичев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия

 

УКАЗ № 245
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Сергей Пенчев Мичев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 11 декември 2013 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
9303