Президент на републиката
брой: 101, от дата 22.11.2013 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.20


Указ № 218 за назначаване на Катя Илиева Делева – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Замбия

 

УКАЗ № 218
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Катя Илиева Делева – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Замбия със седалище в Претория.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 12 ноември 2013 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
8572