Президент на републиката
брой: 100, от дата 19.11.2013 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.5


Указ № 216 за назначаване на Ангел Николаев Ганев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Беларус

 

УКАЗ № 216
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Ангел Николаев Ганев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Беларус.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 ноември 2013 г.
Президент на републиката:   Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
8552