Президент на републиката
брой: 85, от дата 28.9.2013 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 185 за назначаване на Венелин Димитров Лазаров за извънре­ден и пълномощен посланик на Република България в Хашемитско кралство Йордания

 

УКАЗ № 185
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Венелин Димитров Лазаров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Хашемитско кралство Йордания.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 20 септември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
7203