Президент на републиката
брой: 63, от дата 16.7.2013 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 135 за назначаване на Кирил Любомиров Топалов за извънреден и пълномощен посланик на Република България при Светия престол и Суверенния военен хоспиталиерен орден на Свети Йоан от Йерусалим, Родос и Малта

 

УКАЗ № 135
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Кирил Любомиров Топалов за извънреден и пълномощен посланик на Република България при Светия престол и Суверенния военен хоспиталиерен орден на Свети Йоан от Йерусалим, Родос и Малта.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 2 юли 2013 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
5446