Президент на републиката
брой: 60, от дата 6.7.2013 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.5


Указ № 134 за назначаване на Александър Андреев Андреев за член на Централната избирателна комисия

 

УКАЗ № 134
На основание чл. 25, ал. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Александър Андреев Андреев за член на Централната избирателна комисия.
Издаден в София на 2 юли 2013 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Зинаида Златанова
5322