Президент на републиката
брой: 52, от дата 14.6.2013 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.7


Указ № 111 за освобождаване на главен комисар Калин Георгиев Георгиев от длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи

 

УКАЗ № 111
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл.184, ал.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам главен комисар Калин Георгиев Георгиев от длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.
Издаден в София на 6 юни 2013г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател: Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Зинаида Златанова
4727