Министерски съвет
брой: 71, от дата 18.9.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.14


Решение № 734 от 11 септември 2012 г. за административно-териториална про­мянa в oбщина Асеновград, област Пловдив – присъединяване на едно населено място към друго населено място

 

РЕШЕНИЕ № 734 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.
за административно-териториална промянa в oбщина Асеновград, област Пловдив – присъединяване на едно населено място към друго населено място
На основание чл. 32, ал. 4 във връзка с чл. 20 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Присъединява населеното място с. Изворово (32932) към с. Бор (07870), община Асеновград (PDV01), област Пловдив (PDV).
За министър-председател: Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет: Галина Маринска
8551