Министерски съвет
брой: 67, от дата 31.8.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.32


Решение № 678 от 23 август 2012 г. за административно-териториална промянa в oбщина Чупрене, област Видин – закриване на населено място

 

РЕШЕНИЕ № 678 ОТ 23 АВГУСТ 2012 Г.
за административно-териториална промянa в oбщина Чупрене, област Видин – закриване на населено място
На основание чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Закрива населеното място с. Бостаните (05788) от община Чупрене (VID37), област Видин (VID).
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
8155