Президент на републиката
брой: 12, от дата 10.2.2012 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 34 за назначаване на Димитър Цанчев Цанчев за постоянен представител на Република България към Европейския съюз

 

УКАЗ № 34
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Димитър Цанчев Цанчев за постоянен представител на Република България към Европейския съюз.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 януари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1203