Президент на републиката
брой: 61, от дата 8.7.2008 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 208 за награждаване на Норайр Арам Нурикян с орден "Стара планина" първа степен

 

УКАЗ № 208
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам Норайр Арам Нурикян с орден “Стара планина” първа степен за изключителния му принос за развитието на физическото възпитание и спорта.
Издаден в София на 27 юни 2008 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Сергей Станишев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Миглена Тачева
481