Президент на републиката
брой: 52, от дата 10.7.2009 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.9


Указ № 221 за освобождаване на бригаден генерал Бойко Миланов Рабаджийски от длъжността директор на дирекция “Логистика” - ГЩ, за назначаването му на длъжността началник на щаба по осигуряването и поддръжката и за удостояването му с висше офицерско звание “генерал-майор”

 

УКАЗ № 221
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Освобождавам бригаден генерал Бойко Миланов Рабаджийски от длъжността директор на дирекция “Логистика” - ГЩ.
2. Назначавам бригаден генерал Бойко Миланов Рабаджийски на длъжността началник на щаба по осигуряването и поддръжката.
3. Удостоявам бригаден генерал Бойко Миланов Рабаджийски с висше офицерско звание “генерал-майор”.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 1 юли 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Сергей Станишев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Миглена Тачева

9187