Централна избирателна комисия
брой: 71, от дата 10.9.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.146


Решение № 997-НС от 7 септември 2019 г. относно промяна в Решение № 985-НС от 5.09.2019 г.

 

РЕШЕНИЕ № 997-НС
от 7 септември 2019 г.
относно промяна в Решение № 985-НС от 5.09.2019 г.
С писмо вх. № НС-02-16 от 5 септември 2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 4 септември 2019 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Иван Киров Генов като народен представител от Шести изборен район – Врачански, издигнат от листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в 44-то Народно събрание.
Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия в листата, предвид предсрочното прекратяване пълномощията на Иван Киров Генов. След извършена проверка на списък А и списък Б по многомандатни изборни райони се установи, че следващият кандидат в листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ е Цветан Минков Ралчовски. С Решение № 985-НС от 5.09.2019 г. ЦИК го обяви за народен представител. При допълнителна проверка в Национална база данни – „Население“, се установи, че лицето е починало, поради което е необходимо Централната избирателна комисия да промени Решение № 985-НС от 5.09.2019 г., като обяви следващия кандидат от листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ – Анастас Маринов Попдимитров.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Променя Решение № 985-МИ от 5.09.2019 г., както следва:
Обявява Анастас Маринов Попдимитров за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ от Шести изборен район – Врачански.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.
За председател: Таня Йосифова
Секретар: Севинч Солакова
7003