Министерски съвет
брой: 71, от дата 10.9.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Постановление № 216 от 3 септември 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216
ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 926 281 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по следните национални програми:
1. „Обучение за ИТ кариера“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието – 87 846 лв.;
2. „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Заедно за всяко дете“ и „Иновации в действие“, одобрени с Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието – 1 838 435 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 2 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
(4) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет, за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси, т. 3 от Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието и т. 3 от Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните трансфери по общини

Община
Област
НП „Обучение за ИТ кариера“
(в лв.)
НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“
(в лв.)
НП „Заедно за всяко дете“
(в лв.)
НП „Иновации в действие“
(в лв.)
Общо
(в лв.)
Белица
Благоевград
 
 
 
2 000
2 000
Благоевград
Благоевград
 
 
 
9 150
9 150
Гоце Делчев
Благоевград
 
 
4 000
11 450
15 450
Гърмен
Благоевград
 
 
 
2 000
2 000
Петрич
Благоевград
 
 
2 000
6 000
8 000
Разлог
Благоевград
 
 
 
5 150
5 150
Сандански
Благоевград
 
42 689
 
2 000
44 689
Хаджидимово
Благоевград
 
 
 
5 150
5 150
Якоруда
Благоевград
 
 
 
2 000
2 000
Айтос
Бургас
 
 
 
7 150
7 150
Бургас
Бургас
23 220
46 752
 
93 850
163 822
Камено
Бургас
 
 
 
2 000
2 000
Карнобат
Бургас
 
 
 
7 150
7 150
Малко Търново
Бургас
 
 
 
2 000
2 000
Несебър
Бургас
 
 
 
7 150
7 150
Поморие
Бургас
 
 
 
2 000
2 000
Руен
Бургас
 
 
1 060
3 150
4 210
Созопол
Бургас
 
 
1 700
3 150
4 850
Средец
Бургас
 
 
1 920
 
1 920
Царево
Бургас
 
 
 
3 150
3 150
Белослав
Варна
 
 
 
2 000
2 000
Варна
Варна
 
 
4 000
40 350
44 350
Вълчи дол
Варна
 
 
 
4 000
4 000
Девня
Варна
 
 
2 000
 
2 000
Долни чифлик
Варна
 
 
3 940
 
3 940
Дългопол
Варна
 
 
 
3 150
3 150
Провадия
Варна
 
46 800
2 000
6 300
55 100
Суворово
Варна
 
 
 
2 000
2 000
Велико Търново
Велико Търново
 
 
2 000
22 900
24 900
Горна Оряховица
Велико Търново
 
 
 
2 000
2 000
Елена
Велико Търново
 
 
 
2 000
2 000
Лясковец
Велико Търново
 
 
4 000
5 150
9 150
Павликени
Велико Търново
 
 
 
3 150
3 150
Свищов
Велико Търново
 
 
4 000
2 000
6 000
Стражица
Велико Търново
 
 
 
2 000
2 000
Бойница
Видин
 
 
 
2 000
2 000
Брегово
Видин
 
 
 
3 150
3 150
Видин
Видин
 
 
1 700
27 750
29 450
Димово
Видин
 
 
 
2 000
2 000
Кула
Видин
 
 
 
2 000
2 000
Ново село
Видин
 
 
 
3 150
3 150
Бяла Слатина
Враца
 
42 900
2 000
6 000
50 900
Враца
Враца
 
 
9 902
13 450
23 352
Козлодуй
Враца
 
 
 
7 150
7 150
Мездра
Враца
 
 
 
2 000
2 000
Оряхово
Враца
 
 
 
6 300
6 300
Габрово
Габрово
 
 
1 994
11 450
13 444
Генерал Тошево
Добрич
 
 
 
4 000
4 000
Добрич
Добрич
 
45 760
 
15 450
61 210
Каварна
Добрич
 
 
 
3 150
3 150
Ардино
Кърджали
 
 
 
2 000
2 000
Кирково
Кърджали
 
 
 
2 000
2 000
Крумовград
Кърджали
 
 
2 000
3 150
5 150
Кърджали
Кърджали
 
 
1 700
22 900
24 600
Момчилград
Кърджали
 
 
 
2 000
2 000
Дупница
Кюстендил
 
 
 
7 150
7 150
Кочериново
Кюстендил
 
 
 
2 000
2 000
Кюстендил
Кюстендил
 
 
 
13 450
13 450
Рила
Кюстендил
 
 
1 620
 
1 620
Сапарева баня
Кюстендил
 
 
 
3 150
3 150
Ловеч
Ловеч
 
 
1 999
11 450
13 449
Луковит
Ловеч
 
 
1 977
6 000
7 977
Тетевен
Ловеч
 
 
 
7 150
7 150
Троян
Ловеч
 
 
 
8 300
8 300
Берковица
Монтана
 
 
 
3 150
3 150
Вълчедръм
Монтана
 
 
4 000
 
4 000
Вършец
Монтана
 
 
 
3 150
3 150
Лом
Монтана
 
 
 
4 000
4 000
Медковец
Монтана
 
 
 
2 000
2 000
Монтана
Монтана
 
 
2 000
5 150
7 150
Чипровци
Монтана
 
 
 
2 000
2 000
Велинград
Пазарджик
 
 
 
10 300
10 300
Пазарджик
Пазарджик
 
 
2 000
15 450
17 450
Панагюрище
Пазарджик
 
 
1 940
6 300
8 240
Пещера
Пазарджик
 
 
 
2 000
2 000
Ракитово
Пазарджик
 
 
1 800
 
1 800
Брезник
Перник
 
 
 
2 000
2 000
Перник
Перник
 
 
 
21 450
21 450
Радомир
Перник
 
 
 
4 000
4 000
Белене
Плевен
 
 
2 000
3 150
5 150
Долна
Митрополия
Плевен
 
 
 
2 000
2 000
Долни Дъбник
Плевен
 
 
 
3 150
3 150
Плевен
Плевен
 
34 910
3 965
28 900
67 775
Червен бряг
Плевен
 
33 874
3 976
4 000
41 850
Кнежа
Плевен
 
 
2 000
5 150
7 150
Асеновград
Пловдив
 
 
 
5 150
5 150
Калояново
Пловдив
 
 
 
4 000
4 000
Карлово
Пловдив
 
 
7 866
6 300
14 166
„Марица“
Пловдив
 
 
 
10 300
10 300
Пловдив
Пловдив
64 626
 
5 800
65 550
135 976
Първомай
Пловдив
 
 
850
3 150
4 000
Раковски
Пловдив
 
 
 
9 450
9 450
„Родопи“
Пловдив
 
 
 
3 150
3 150
Садово
Пловдив
 
44 786
1 900
2 000
48 686
Стамболийски
Пловдив
 
 
 
9 450
9 450
Съединение
Пловдив
 
 
 
2 000
2 000
Хисаря
Пловдив
 
 
 
3 150
3 150
Исперих
Разград
 
 
 
2 000
2 000
Кубрат
Разград
 
 
1 720
4 000
5 720
Лозница
Разград
 
 
2 000
8 300
10 300
Разград
Разград
 
 
3 950
16 600
20 550
Самуил
Разград
 
 
 
2 000
2 000
Цар Калоян
Разград
 
 
2 000
2 000
4 000
Русе
Русе
 
36 439
4 000
18 600
59 039
Главиница
Силистра
 
 
 
2 000
2 000
Силистра
Силистра
 
 
 
12 300
12 300
Нова Загора
Сливен
 
26 327
 
5 150
31 477
Сливен
Сливен
 
 
2 000
30 350
32 350
Златоград
Смолян
 
 
 
2 000
2 000
Мадан
Смолян
 
 
2 000
 
2 000
Неделино
Смолян
 
 
 
2 000
2 000
Рудозем
Смолян
 
 
 
2 000
2 000
Смолян
Смолян
 
 
 
16 300
16 300
Чепеларе
Смолян
 
46 800
2 000
 
48 800
Столична
София-град
 
 
 
134 550
134 550
Антон
София област
 
 
 
2 000
2 000
Божурище
София област
 
 
 
2 000
2 000
Ботевград
София област
 
 
2 000
13 450
15 450
Горна Малина
София област
 
 
 
3 150
3 150
Етрополе
София област
 
 
 
3 150
3 150
Златица
София област
 
 
 
6 300
6 300
Ихтиман
София област
 
 
 
3 150
3 150
Копривщица
София област
 
 
 
6 300
6 300
Костенец
София област
 
 
 
4 000
4 000
Костинброд
София област
 
 
 
2 000
2 000
Мирково
София област
 
 
 
3 150
3 150
Правец
София област
 
 
 
6 300
6 300
Самоков
София област
 
 
2 000
7 150
9 150
Сливница
София област
 
45 955
 
 
45 955
Чавдар
София област
 
 
 
2 000
2 000
Челопеч
София област
 
 
2 000
3 150
5 150
Гълъбово
Стара Загора
 
 
2 000
3 150
5 150
Казанлък
Стара Загора
 
 
1 300
2 000
3 300
Николаево
Стара Загора
 
 
 
2 000
2 000
Стара Загора
Стара Загора
 
 
3 994
18 600
22 594
Чирпан
Стара Загора
 
 
1 870
2 000
3 870
Омуртаг
Търговище
 
 
 
8 000
8 000
Попово
Търговище
 
 
 
14 300
14 300
Търговище
Търговище
 
 
 
11 150
11 150
Димитровград
Хасково
 
 
 
5 150
5 150
Свиленград
Хасково
 
 
 
2 000
2 000
Харманли
Хасково
 
 
 
5 150
5 150
Хасково
Хасково
 
 
 
19 450
19 450
Велики Преслав
Шумен
 
 
 
6 000
6 000
Върбица
Шумен
 
 
 
3 150
3 150
Каспичан
Шумен
 
 
 
5 150
5 150
Никола Козлево
Шумен
 
 
 
3 150
3 150
Нови пазар
Шумен
 
 
 
6 300
6 300
Смядово
Шумен
 
 
 
2 000
2 000
Шумен
Шумен
 
 
 
19 450
19 450
Стралджа
Ямбол
 
 
 
2 000
2 000
„Тунджа“
Ямбол
 
 
4 000
4 000
8 000
Ямбол
Ямбол
 
 
 
13 150
13 150
ОБЩО:
 
87 846
493 992
136 443
1 208 000
1 926 281

6928