Президент на републиката
брой: 71, от дата 10.9.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 213 за награждаване на г-жа Ана Мария Сампайо Фернандес – извънреден и пълномощен посланик на Федеративна република Бразилия в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

 

УКАЗ № 213
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам г-жа Ана Мария Сампайо Фернандес – извънреден и пълномощен посланик на Федеративна република Бразилия в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен за нейните големи заслуги за укрепването и развитието на българо-бразилските отношения.
Издаден в София на 28 август 2019 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър на външните работи: Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
6919