Президент на Републиката
брой: 39, от дата 14.5.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 108 за награждаване на г-н Хуан Едуардо Сунига – испански българист, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

 

УКАЗ № 108
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам г-н Хуан Едуардо Сунига – испански българист, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за големите му заслуги и значим принос в областта на културата, литературата, образованието и изкуството.
Издаден в София на 8 май 2019 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър на външните работи: Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
3619