Президент на Републиката
брой: 22, от дата 15.3.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.9


Указ № 43 за награждаване на Владимир Пантелеев Зарев с орден „Стара планина“ първа степен

 

УКАЗ № 43
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам Владимир Пантелеев Зарев с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги в областта на културата и изкуството.
Издаден в София на 7 март 2019 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
1762