Президент на Републиката
брой: 5, от дата 15.1.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 5 за назначаване на Генка Василева Георгиева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Хърватия със седалище в Загреб

 

УКАЗ № 5
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Генка Василева Георгиева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Хърватия със седалище в Загреб.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 януари 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
214