Централна избирателна комисия
брой: 101, от дата 7.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.68


Решение № 5148-НС от 6 декември 2018 г. относно обявяване на Ралица Трилкова Добрева за народен представител от Петнадесети изборен район – Плевенски

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 5148-НС от 6 декември 2018 г.
относно обявяване на Ралица Трилкова Добрева за народен представител от Петнадесети изборен район – Плевенски
С писмо вх. № НС-02-8 от 5 декември 2018 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 5 декември 2018 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Ивайло Ангелов Московски като народен представител от Петнадесети изборен район – Плевенски, издигнат от листата на политическа партия ГЕРБ в 44-то Народно събрание.
Следващият кандидат от листата на партия ГЕРБ от списък „А“ е Цецка Цачева Данговска. С решение на Народното събрание от 4 май 2017 г. Цецка Цачева Данговска е избрана за министър на правосъдието на Република България, поради което тя не може да бъде обявена за народен представител на мястото на подалия оставка Ивайло Ангелов Московски. Възможността за обявяване на кандидата за народен представител Цецка Цачева Данговска би възникнала, в случай че тя престане да изпълнява функциите на министър. Следващият кандидат от листата на партия ГЕРБ след Цецка Цачева е Ралица Трилкова Добрева. Обявяването на Ралица Трилкова Добрева за народен представител следва да се извърши при условията на Решение № 4750-НС от 5 май 2017 г. на ЦИК.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява Ралица Трилкова Добрева за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на политическа партия ГЕРБ от Петнадесети изборен район – Плевенски, за времето, през което Цецка Цачева Данговска изпълнява функциите на министър на правосъдието на Република България.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.
За председател:  Мария Мусорлиева
За секретар:  Румен Цачев
10820