Президент на Републиката
брой: 101, от дата 7.12.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.34


Указ № 287 за назначаване на бригаден генерал Валентин Игнатов Кръс­тев на длъжността Началник на щаба на Съвместното командване на силите, считано от 17 януари 2019 г.

 

УКАЗ № 287
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам бригаден генерал Валентин Игнатов Кръстев на длъжността Началник на щаба на Съвместното командване на силите, считано от 17 януари 2019 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 5 декември 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
10807