Президент на Републиката
брой: 101, от дата 7.12.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.34


Указ № 286 за освобождаване на флотилен адмирал Димитър Василев Йорданов от длъжността Началник на щаба на Съвместното командване на силите и от военна служба, считано от 8 декември 2018 г.

 

УКАЗ № 286
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1, чл. 160, ал. 1, т. 6, чл. 162, т. 2 и чл. 170, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам флотилен адмирал Димитър Василев Йорданов от длъжността Началник на щаба на Съвместното командване на силите и от военна служба, считано от  8 декември 2018 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 5 декември 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
10806